آچار ابزاری است که از گشتاوری که دسته ی بلند آن ایجاد می‌کند، برای باز و بسته کردن پیچ و مهره‌ها استفاده می‌شود. از آنجایی که پیچ و مهره‌ها اندازه و انواع مختلفی دارند، آچارها هم در اندازه‌ها و اشکال متنوعی ساخته می‌شوند. در هنگام خرید آچار، باید با توجه کاربری آن، بهترین آچار مورد استفاده خود را انتخاب کنید.

  • آچار فرانسه

آچار فرانسه نوعی آچار است که یک سر آن قابل تنظیم است و اندازه دهانه متغیر آن را می توان با توجه به اندازه پیچ یا مهره مورد نظر، تغییر داد. قبل از خرید آچار فرانسه باید اندازه تقریبی آن را در نظر بگیرید.

  • آچار شلاقی

آچار شلاقی که به آن آچار لوله‌گیر یا آچار کلاغی هم می‌گویند، شبیه آچار فرانسه است با یک فک لغزنده که در صورت تنظیم شدن نسبت به اندازه مورد نیاز، هر چه بیشتر به آن نیرو وارد کنیم، سفت‌تر می‌شود. آچار شلاقی در لوله‌کشی، براى لوله‌هایی كه داراى سطح صاف مى‌باشند، استفاده می‌شود.

  • آچار آلن

آچار آلن یک آچار L شکل با سر شش گوش است که برای شل و سفت کردن پیچ‌های آلن به کار می‌رود.

  • آچار بکس

در جاهایی که استفاده از آچار تخت، سخت باشد و یا برای باز و بسته کردن پیچ و مهره‌هایی که به نیروی زیادی نیاز دارند، می‌توان از آچار بکس استفاده کرد.

  • آچار جغجغه‌ای

آچار جغجغه‌ای شبیه به آچار بکس است. آچارهای جغجغه‌ای مکانیزمی دارند که می‌توانند نیرو را از یک جهت منتقل کنند و از جهت دیگر، هرز بچرخند.

  • آچار تخت

آچار تخت یک آچار یک تکه است که یک یا دو سر U شکل پیچ خور برای باز و بسته کردن پیچ و مهره دارد. اندازه دو سر اچار تخت می‌تواند یکی باشد ولی در بیشتر آچارهای دو سر تخت، اندازه دو سر متفاوت است.

  • آچار رینگی

این نوع از آچار شبیه آچار تخت است با این تفاوت که به جای سری U شکل، سری آن یک حلقه بسته است. حلقه آچار رینگی می‌تواند شش،دوازده یا هشت ضلعی باشد. هر شیار در دو طرف پیچ یا مهره قرار می‌گیرد و با جلوگیری از لغزندگی، پیچ و مهره را باز یا بسته می‌کند.

  • آچار ترکیبی

این نوع آچار، ترکیبی از آچارهای رینگ و تخت و حتی جغجغه‌ای است. برای مثال به آچاری که یک سر آن تخت و سر دیگر آن رینگی است، آچار یک سر تخت رینگی می‌گویند. به همین ترتیب آچار یک سر تخت جغجغه‌ای به آچاری یک سر آن تخت و سر دیگر آن جغجغه‌ای باشد، آچار یک سر تخت جغجغه‌ای می‌گویند.